نقش ِ اول

یادداشت ها و تجربیاتم در زندگی

نقش ِ اول

یادداشت ها و تجربیاتم در زندگی

نقش ِ اول

برای دسترسی راحت تر، در این صفحه به طور جداگانه فهرست های مورد علاقه و مورد نیازم ُ منتشر می کنم.


فهرست کارهایی که به من کمک می کند برای یک شروع دوباره!

فهرستی از بهترین کتاب های سال ۱۳۹۵

فهرست کتاب های نودوشش.

فهرست اهداف تا ده سال آینده

فهرست آرزوها!

اصل های زندگی من.

پنج صفت برتر و بدتر من!

فهرست مهارت های من.

پنج ویژگی افرادی که دوست دارم باهاشون دوست بشم:)

لیست سوال هایی که ذهنم و مشغول کرده!!!