نقش ِ اول

یادداشت ها و تجربیاتم در زندگی

نقش ِ اول

یادداشت ها و تجربیاتم در زندگی

نقش ِ اول

من پری سا حسینی هستم.

کسی که به دنبال تجربه های جدید در زندگی است و دوست دارد آن ها را مکتوب کند.


اگر دوست دارید بدانید چرا نام این وبلاگ را نقش ِ اول گذاشتم اینجا را بخوانید:)